Tara Farms – Prior Lake – Housing Development

15” to 21” RCP          
2400 LF

24” to 48” RCP          
660 LF

54” RCP
280 LF

CB/MH’s
28 EA

Rip Rap
225 CY